Ons Pellissier Span

Charles James

Leraar- Span leiding, Omgeegroepe, Leiers ontwikkeling.
Koördineer bedieningspan, Omgeegroepe en Lewensafrigting en ontwikkeling. Hy het 'n passie vir die groei van mense nader aan die Here en die opbou van 'n gemeente wat getuig van God se liefde en leiers wat in hul verhouding met God groei.

Francois Lamprecht

Leraar- Strategiese ontwikkeling en Jong bediening
Gemeente kultuur en rigting, leierskaps- ontwikkeling en jong bedienings. Hy ontwikkel en bestuur strategies die gemeente kultuur en toekoms visie. Hy bedien ook saam met groepe jong gelowiges om God se liefde tasbaar te maak vir volgende generasies.

Rikus Hattingh

Leraar- Kinder- en Getuienisbediening
Verantwoordelik vir alle fasette van die Kinderbedienings en getuienis bedienings asook gasvryheid en gebedsbediening. Hy bedien kinders met groot liefde om God se liefde in ons gemeente te ervaar en het 'n groot hart vir getuienis bedienings (Sending).

Nelmari Snyman

Leiers- Jeug en Sosiale Media Koördineerder
Bestuur bedieningsleiers ontwikkeling en koördineer kinder- en jeug bediening administrasie en kommunikasie.
Haar entoesiasme en omgee energie maak God se liefde tasbaar in ons gemeente.

Deon Langenhoven

Steundienste Leier
Bestuur van ondersteunings- en administratiewe funksies asook personeel aangeleenthede.
Koördineer ook die ondersteuningsbedienings en gee Lewensafrigting/ pastorale berading.
Hy is passievol oor hulp aan mense met geestelike, emosionele en materiële nood en om mense te bemagtig. Goeie dienslewering is vir hom en die kantoorpersoneel ‘n prioriteit.

Sandra Swart

Sekretaresse
Sekretariële funksies, skakelpersoon vir siekebediening, werksgeleenthede en huweliksreëlings.

Zandra van Niekerk

Administratiewe Beampte
Administrasie van nuwe lidmate, doop en lidmaat registers, afkondigings en kategese indelings.

Johan van der Walt

Fasiliteite Beampte
Koördineer lokaalbesprekings, oop en toesluit van lokale, reëlings vir die gebruik van kerkterrein asook instandhouding van fasiliteite en perseel.

Jo-retha Rossouw

Musiekleier
Musikale leiding, verwerking en opleiding van musiek spanne vir oggend eredienste. Jo-retha is 'n professionele musikant en een van die aangenaamste mense wat jy ooit sal ken!