Omgeegroepe

Hoekom groepe?

Ons kan nie ander bedien as ons self nie geestelik gevul word nie.
Daarom het ons gemeente omgeegroepe waar gelowiges weekliks bymekaar kom om mekaar te versterk. Dis waar die geestelike huisgesin van God werklik ‘n stuk gesin- wees beleef.

Ons omgeegroepe is gebaseer op die volgende:
•             1. Aanbidding – musiek en sang
•             2. Gemeenskap- Deel lief en leed
•             3. Dissipelskap- Verdiep in die Bybel
•             4. Bediening- Reik uit na ‘n plek/mense
•             5. Evangelisasie- Buitelandse sending

'n Groot deel van die primêre geestelik versorging van ons gemeente vind in omgeegroepe en ander klein groepe plaas.Wees deel van God se huisgesin in ‘n omgee groep.

Omgeegroep Materiaal

Kry al die nuutste omgeegroep stukke vir gebruik in die groepe sowel as vir gesins godsdiens in die huis deur die Pellissier Gemeente app. Jy kan daar onder "Hulpbronne" (Kyk onder die "Media en Hulpbronne" afdeling) al ons Pellissier Huis stukke kry.

Word deel

As jy deel wil word van 'n formele of informele omgeegroep, kontak vir Charles James en meld aan. 

Kontak Charles