Ons Godstorie

is die verhaal wat God met Pellissier Gemeente vertel in die wêreld.
As jy deel daarvan is, of deel daarvan wil wees
dan wil jy nie hierdie reeks mis nie.
Kom wees deel van 'n mooi storie, 'n groot storie...
God s'n.


Al ons eredienste, Boekevat videos en Leraars Gesels is aanlyn beskikbaar op Youtube of Facebook

wat kom
volgende?

Ons eredienste is die plek waar die groter geloofsfamilie weekliks fisies en aanlyn byeenkom. Waar ons in ‘n gemaklike omgewing saam met ons musiek groepe God se Naam eer! Dis waar ons geloofsfamilie saam uitdrukking gee aan ons afhanklikheid van God.
Die primêre geestelik versorging vind ook in omgeegroepe en ander klein groepe plaas. Die gemeente het ’n groot aantal bedienings en soos nuwe inisiatiewe na vore kom, word nuwe bedienings geskep. Jy is tuis. Kom word toegerus om met jou unieke gawes mee te werk aan die uitbreiding van God se koninkryk.
Erediens
Wil jy ‘n verskil maak in mense se lewens? Pellissier ondersteunings bedienings doen juis dit: maak tasbare verskille vir mense wat dit die nodigste het.
Ons kosmandjie bediening verpak en gee maandeliks kospakkies uit wat voorsien in die voedings behoeftes van ‘n huishouding. Ons voorsien jaarliks vir ongeveer 350 mense kos en versprei byna R400 000. Die blikkies- en ander kos word as skenkings van gemeentelede ontvang. Vleis en groente word met kontant skenkings aangekoop en verskeie aksies ondersteun die bediening.s.
In Pellissier gemeente is elke gemeentelid, as deel van die Pellissier geloofsfamilie, God se hande en voete in die wêreld sodat ons mekaar en ander met die gesindheid en boodskap van Jesus Christus kan bedien.”
‘n Relevante gemeente in ‘n wêreld wat verander- op só 'n manier dat ons Skrif-getrou bly.  Dit is vir ons belangrik dat almal moet deel voel van die Pellissier-geloofsfamilie. ’n Familie waar jy kan tuis voel, kan bedien en ook geestelik versterk en toegerus kan word. Ons gaan jou uitdaag en uitstuur om 'n verskil in die wêreld te maak! In Pellissier glo ons dat die Here ons seën om vir ander tot seën te wees
Familie

Erediens Tye

Sondag Oggende

Ons oggend eredienste is 8:00 en 9:30. Dit word ook uitgesaai om 9:30 via Facebook, Youtube en ons Pellissier Gemeente app.

Sondag aande

Ons Jong eredienste is 18:30. Dit word ook uitgesaai om 18:30 via Facebook, Youtube, Instagram en ons Pellissier Gemeente app.  Daar is ook 'n Engelse erediens, tydens skoolkwartale om 18:30 in die kapel.
Pellissier Jonk is ‘n ruimte vir jong gelowiges om in te groei, te connect met God en deel te wees van die groot huisgesin van God. Ons skep geleenthede vir jong mense om saam met ander gelowiges van hul ouderdoms groepe te groei, te worship en die lewe as Gods kinders te ontdek.

Bydraes

God is vir ons goed en Hy seën ons om tot seën te wees vir ander.
Wees deel daarvan.

Erediens Uitsendings

Kyk gerus ons nuutste uitsending

Kontak ons vir enige navrae